HFM

Redakcja Hi-Fi i Muzyki

Redakcja miesięcznika "Hi-Fi i Muzyka"

Adres redakcji:

ul. Blokowa 24, 03-641 Warszawa

telefony - redakcja:

tel. (22) 679-56-42
tel. kom. 0606 47-55-11
fax (22) 679-52-17

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny

Maciej Stryjecki
0501 64-24-54
m.stryjecki@hfm.pl

Zastępca redaktora naczelnego

Jacek Kłos
0501 20-44-94
j.klos@hfm.pl

Szef redakcji technicznej

Tomasz Ćwiekliński
0502 64-24-54
t.cwieklinski@hfm.pl

Sekretarz redakcji

Robert Lawaty
0606 47-55-11
r.lawaty@hfm.pl

Dział audio

Maciej Stryjecki
m.stryjecki@hfm.pl

Jacek Kłos
j.klos@hfm.pl

Mariusz Malinowski
m.malinowski@hfm.pl

Mariusz Zwoliński
m.zwolinski@hfm.pl

Paweł Gołębiewski
p.golebiewski@hfm.pl

Artur Rychlik

Bartosz Luboń

Janusz Michalski

 

Dział muzyczny

Maciej Stryjecki

m.stryjecki@hfm.pl

Prenumerata i sprzedaż:

Robert Lawaty

r.lawaty@hfm.pl

e-wydanie

http://e.hfm.pl/

Kolportaż

Sławomir Skłodowski
Pol-Perfect
ul. Stągiewna 2C
03-117 Warszawa
tel. (22) 519-39-51 do 53
fax.: (22) 519-39-50

Wydawca:

Hi-Fi i Muzyka Sp z o.o.
ul. Blokowa 24
03-641 Warszawa