HFM

artykulylista3

 

Wojciech Kilar - Katowicom

101-103 01 2011 WojciechKilar

Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej/ Mirosław Jacek Błaszczyk
Dux 2010

Interpretacja: k4
Realizacja: k4

Jak wielu rodowitych lwowiaków (choćby poeta Adam Zagajewski), po przymusowej wędrówce ludów Wojciech Kilar znalazł nowy dom na Śląsku. I już na całe życie związał się z Katowicami. Tutaj ukończył liceum muzyczne i studia kompozytorskie, tutaj mieszka od 1948 roku, naturalnie chłonąc śląską religijność i wielokulturowość tego regionu. Najnowszym autorskim albumem złożył hołd Katowicom.
Pierwsza pozycja programu to „Uwertura uroczysta na orkiestrę symfoniczną” – napisana na 145-lecie miasta (w roku 2010) i jemu dedykowana. Ponad 11-minutowe dzieło jest w istocie długą fanfarą, monumentalną i sugestywną. Dwa pozostałe utwory również pochodzą z ostatniego okresu twórczości Kilara. To „Hymn paschalny” na chór mieszany a cappella (2008) i „Symfonia nr 5 Adwentowa” na chór mieszany i orkiestrę (2007).
Najważniejsze miejsce zajmują w nich słowa. Słowa Boże, zaczerpnięte z Biblii, mają wielką moc Sacrum i, zdaniem kompozytora, im tych słów pada mniej, tym silniejsza jest kondensacja treści, które wyrażają. W „Hymnie” wybrany został jeden werset z psalmu 136, w „Symfonii” – werset z Apokalipsy.
Kilar wykorzystuje biblijne cytaty w sposób zbliżony do medytacji hezychastycznej – czyli poprzez uporczywe ich powtarzanie, w niezmiennym schemacie rytmicznym i ledwie skromnych modyfikacjach harmonii i melodyki. Repetytywność w przypadku konstrukcji dźwiękowych dłuższych niż kilkunastominutowe jest dość nużąca i, niestety, znieczula – tak na Sacrum, jak i na samą muzykę.

Autor: Hanna i Andrzej Milewscy
Źródło: HFiM 01/2011

Pobierz ten artykuł jako PDF