HFM

artykulylista3

 

Gregorianum - Memento homo

078 079 Hifi 06 2023 009

Anagram 2023

Muzyka: k3
Realizacja: k3


Od pierwszej krystalicznie dźwięcznej, czystej, strzelistej nuty (motet „Memento homo” Williama Byrda) wchodzimy w jasność – sferę ufności i nadziei, chociaż temat rozważań nakłania do pokory i powagi: „Memento homo” – „Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Towarzyszące liturgii nabożeństw okresu Wielkiego Postu utwory, przy całej surowości przekazu, mają przygotować duszę i umysł na radość Zmartwychwstania. I tak też, jako przewodnik na wielkopostnej drodze refleksji, został ułożony program płyty – od „Memento homo”, przez opisy smutku, niepokoju i rozpaczy, fragmenty biblijnych lamentacji Jeremiasza, aż do zawierzenia wsparciu Zbawiciela, czyli „Salvator Mundi (II)” Thomasa Tallisa. Na płytę trafiło sześć kompozycji Byrda i Tallisa. To przykłady kunsztu polifonii renesansowej, łączącej precyzję architektoniki muzycznej z żarliwością ekspresji. Zespół Gregorianum – sześć głosów męskich: kontratenor, dwa tenory, baryton i dwa basy – prowadzi swe indywidualne konfesje-modlitwy wyraźnie wytyczonymi ścieżkami melodycznymi, które splatają się w jednym organizmie żywej harmonii. Najpiękniej słychać to w motecie „Tristitia et anxietas” Byrda. Nieskazitelna intonacja i hieratyczność to niezbywalne cechy śpiewu Gregorianum, a czas nagrania (początek agresji rosyjskiej na Ukrainę) i miejsce (przyjazne akustycznie wnętrze świątyni na stołecznym Starym Mieście) działają dodatkowo na rzecz naturalności i szczerości interpretacji.

Hanna Milewska