fbpx

HFM

Nowe testy

czytajwszystkieaktualnosci2

 

Aktualizacja HEOS U26 Denon Home

heosu26aktualizacja

Pojawiła się duża aktualizacja platformy HEOS dla bezprzewodowych głośników Denon Home.

 

Wśród wprowadzanych przez nią no- wości są: opcja łączenia w system 3.1 albo  5.1, nowa charakterystyka basu w głośniku  centralnym oraz sterowanie głosowe Ama- zon Alexa. To ostatnie dotyczy tylko sze- ściu krajów, na razie bez Polski.  Na konferencji online chyba najwięcej uwagi poświęcono asystentowi głosowemu  Amazon Alexa. Niezależnie od jego przy- datności i responsywności, będzie działał  w: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Holandii, w tej ostatniej – po angielsku. W Polsce na razie nie. Ile potrwa „na razie”, nie wiadomo.  Ciekawie i chyba mimo wszystko sen- sownej od mówienia do przedmiotów,  wygląda funkcja łączenia ze sobą Sound Baru 550 z subwooferem DSW-1H, a także z głośnikami Denon Home 150, 250 lub 350 w roli efektowych. W ten  sposób można skonfigurować bezprze- wodowy system 3.1 bądź 5.1. Wcze- śniej takiej opcji nie było. Aktualizacja  nie tylko wykrywa głośniki, ale także przejmuje zadanie filtrowania sygnału  między nimi w taki sposób, aby praco- wały w optymalnych dla siebie pasmach  częstotliwości. 

Po uruchomieniu procesu parowania apli- kacja znajduje modele Denon Home w po- mieszczeniu, po czym użytkownik wybiera  te, które zostaną sparowane z Sound Barem 550. Stabilność, a przede wszystkim brak opóźnień transmisji ma gwarantować fakt,  że połączenie odbywa się na innej częstotli- wości niż reszta sieci bezprzewodowej. Roz- budowa systemu do postaci wielokanałowej  przebiega dość szybko. Jeszcze mniej czasu zajmuje usuwanie elementów i powrót do  pierwotnej postaci, w której głośniki od- zyskują niezależność. Ma to sens o tyle, że  np. na czas sobotniej projekcji domownicy mogą przynieść do salonu głośniki, których używają na co dzień w swoich pokojach, a po jej zakończeniu zabrać je z powrotem. Jako ciekawostkę warto dodać, że U26  zawiera także uaktualnienie charakterysty- ki basu Sound Baru 550. Teraz ma być do- kładniejszy i szybszy, zarówno w filmach,  jak i muzyce.

Odświeżono także wygląd interfejsu graficznego aplikacji oraz wprowadzono  tryb ciemny, z opcją automatycznego prze- łączania, zależnie od ustawień smartfonu.  Niestety, U26 nie przynosi funkcji Tidal  Connect. Jak się dowiedzieliśmy od przed- stawiciela Denona, znajduje się ona na li- ście życzeń, ale termin jej wprowadzenia  nie jest jeszcze znany.  HEOS U26 jest już dostępny dla użyt- kowników nowych głośników systemu  Denon Home (Sound Bar 550, subwo- ofer DSW-1H, 150, 250 lub 350), a także  urządzeń, amplitunerów i systemów mini  Denona i Marantza. Update dla właścicie- li pierwszej generacji HEOS-a i generalnie  modeli sprzed 2017 roku ma się pojawić do końca 2021.